Hogyan kell támogatási előleget igényelni?

Hogyan kell támogatási előleget igényelni?

Via Credit
2023. június 6. 14:35
A legtöbb hazai és Európai uniós finanszírozású (NKFIH, Miniszterelnökség) pályázati kiírás lehetőséget ad a Kedvezményezetteknek, hogy a Támogatói Okirat hatályba lépését követően a megítélt támogatás egy részét előre megigényeljék.

Ez egy kiváló lehetőség a likviditás megkönnyítésére, viszont lehetnek buktatói is. Nézzük meg mire érdemes figyelnünk, mit szükséges mérlegelnünk a támogatási előleg megigénylésekor.

Az igényelhető előleg maximális mértékét rendszerint a Támogatói Okirat tartalmazza. Az előlegigénylési kérelmet minden esetben az EPTK felületen keresztül kell benyújtani. Amennyiben a Támogató is jóváhagyja az előlegigénylést, akkor már a támogatás felhasználásának igazolása előtt gazdálkodhatunk a támogatás egy részével.

Mind a hazai és Európai uniós forrásból finanszírozott projektek vonatkozásában általános szabály, hogy a folyósított előleg összegét kizárólag a projekt céljára lehet felhasználni.

Az NKFIH által meghirdetett hazai finanszírozású pályázatok kapcsán arra szükséges ügyelnünk továbbá, hogy legkésőbb a záró elszámolásban számoljunk el a részünkre kifizetett teljes előleggel. Amennyiben ennek nem teszünk eleget, akkor az el nem számolt előleg összegét ügyleti kamattal (jegybanki alapkamat kétszerese) növelten kell megtéríteni a Támogatónak.

Az Európai uniós forrásból (Miniszterelnökség) finanszírozott projektek előleg felhasználásának igazolása a fentinél összetettebb.

A kincstári fizetési számlával nem rendelkező Kedvezményezettek (gazdasági társaságok) kötelesek a támogatási előleg kifizetését követő 12 hónapon belül a kifizetett támogatási előleg meghatározott százalékával megegyező mértékű kifizetési igénylést benyújtani. Nem teljesítés esetén a kedvezményezettnek az igényelt előleg összegét ügyleti kamattal (jegybanki alapkamat kétszerese) növelten kell visszafizetnie.

Ha a kedvezményezett rendelkezik az európai uniós forrásból nyújtott támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával – jellemzően az egyetemek -, akkor is szükséges a támogatási előleg kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetési kérelmet benyújtania, csak nincs százalékban meghatározott minimum elvárás.

A 12 hónapos benyújtási határidőt az előleg folyósításának napjától kell számolni, nem az előlegigény benyújtásától. Az, hogy a folyósított előleg mégis hány százalékával szükséges elszámolni egy éven belül, pályázatonként eltérő lehet. Nézzünk meg pár konkrét esetet:

  • GINOP_PLUSZ-2.1.1-21: a támogatási előleg kifizetését követő 12 hónapon belül a kifizetett támogatási előleg legalább 60 százalékával megegyező mértékű kifizetési igénylést szükséges benyújtani.
  • GINOP_PLUSZ-1.2.1-21: a támogatási előleg kifizetését követő 12 hónapon belül a kifizetett támogatási előleg legalább 30 százalékával megegyező mértékű kifizetési igénylést szükséges benyújtani.

A 2014-2020-as programozási időszak gyakorlati tapasztalatai azt igazolták, hogy a fenti szabály teljesítéséhez az is elegendő volt, ha a kifizetési igénylésben benyújtott elszámolható költség összege érte el a meghatározott százalékot. A 2021-2027-es programozási időszakban a GINOP_PLUSZ pályázatok vonatkozásában viszont téves ez az értelmezés. Fontos, hogy a benyújtott kifizetési igénylés támogatástartalma érje el a meghatározott százalékot (példa: GINOP_PLUSZ-2.1.1-21 projekt, a Kedvezményezett költségeinek támogatási intenzitása 50%, az igényelt előleg összege 50 millió Ft, annak 60%-a 30 millió. Ez esetben legalább 60 millió Ft összköltségű kifizetési igénylést kell benyújtania, mert 30 millió a támogatástartalom).

  • BAR-2021, BAR-2022: a támogatási előleg kifizetését követő 12 hónapon belül a kifizetett támogatási előleg legalább 30 százalékával megegyező mértékű kifizetési igénylést szükséges benyújtani.

A BAR projektek vonatkozásában - ellentétben a GINOP_PLUSZ értelmezésével - elegendő a benyújtott kifizetési igénylés összköltségének elérnie az igényelt előleg összegének legalább 30%-át.

Jellemző, hogy a projekt megvalósításának elején több előlegszámla keletkezik. Az igényelendő előleg összegének meghatározása előtt azt is érdemes figyelembe venni, hogy előlegszámla önmagában nem nyújtható be elszámolásra, csak az előlegszámlához tartozó rész- vagy végszámlával együtt, azaz tényleges teljesítést követően.

További információért, tanácsadásért töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapunkat.

A címkép forrása: Shutterstock

Kérdése van? Elakadt?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Legyen naprakész a pályázati lehetőségekről!
Igénybe venné szolgáltatásunkat?