Lassan befejeződnek a 2019-es K+F pályázatok, vizsgáljuk meg, mit kell kötelezően teljesíteni!

Lassan befejeződnek a 2019-es K+F pályázatok, vizsgáljuk meg, mit kell kötelezően teljesíteni!

Via Credit
2023. július 7. 14:41
A projekt fizikai zárását követően a kedvezményezettnek kötelezően teljesítendő vállalásai vannak, valamint tájékoztató jellegű információkat szükséges nyújtania a szakpolitikai mutatók kapcsán. A bejegyzésünkben ezt a témakört járjuk körbe.

Milyen kötelezettségeink lesznek a fizikai zárást követően?

A pályázat a fizikai lezárást követően a fenntartási szakaszba lép. Ennek időtartama eltérő lehet, de jellemzően KKV-k esetében 3 év, míg nagyvállalatok esetében 5 év. Ez idő alatt kell teljesíteni a Támogatói Okiratban feltüntetett vállalásokat.

Minden vállalás/monitoring mutató ugyanolyan súllyal esik a latba?

A monitoring mutatókat két csoportra oszthatjuk: vannak kötelező vállalások, és vannak olyan vállalások melyekhez csupán adatszolgáltatási kötelezettség társul. Ennek megfelelően elbírálásuk is eltérő, ugyanis a kötelező vállalások nem teljesítését a Közreműködő Szervezet (KSZ) szankcionálja, míg az adatszolgáltatás esetében ez nem áll fenn. Ennek ellenére természetesen törekedni kell arra, hogy a megadott monitoring mutatókat a pályázó teljesítse.

Konkrétan milyen monitoring mutatók vannak?

Példának vegyük a KFI19-es pályázatot. A kötelező vállalásokat érintően három lehetőség közül kellett kettőt kiválasztani. Jellemzőan az „üzleti hasznosíthatóság”, illetve a „K+F ráfordítások szintjének megőrzése” volt a legnépszerűbb. Az első esetben a fenntartási időszakban árbevételt kellett generálni a pályázatban kifejlesztett termék értékesítéséből, míg a második esetben a cégnek tartania kellett a pályázat benyújtásakor érvényes, legutolsó évi beszámolójában feltüntetett K+F ráfordítások összegét.

Adatszolgáltatási jelleggel megadott monitoring mutatók közül kiemelhetjük például „a projekt eredményeinek nyilvános terjesztése, hazai fórumokon”, „a projekt eredményeként megjelent publikációk száma”, vagy „a projektbe bevont foglalkoztatottak száma” mutatókat. A teljesítendő dolgokkal kapcsolatban mindig érdemes egyeztetni a projekt kezelőjével.

Mi történik, ha valamelyik vállalást nem sikerül száz százalékosan teljesíteni?

A hivatal annyi könnyítést ad, hogy a mutatók 75%-os teljesítését már elfogadottnak tekinti, ilyen estekben nem szankcionálja még a kötelező vállalásokat sem.

Milyen egyéb szabályok vonatkoznak a kötelezően teljesítendő vállalásokra?

A kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást (beleértve az előleget is) a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten köteles visszafizetni a Támogató által megjelölt bankszámlára.

Hogyan kell igazolni a monitoring mutatók teljesítését?

Ez monitoring mutatónként eltérő lehet, mindenképpen érdemes előre átbeszélni, melyikhez mire lesz szükség. Vegyünk néhány konkrét példát! Az üzleti hasznosíthatóság igazolására a főkönyvet szokták kérni, melyben elkülönítetten kell könyvelni a pályázat eredményének értékesítéséből származó bevételeket. A K+F ráfordítások szintjének megőrzését az aktuális, KSH-nak évente megküldendő 1074-es űrlapban megadott összes költség igazolja. A publikációkat például linkekkel, vagy akár fotókkal is lehet igazolni, a kiállításokon való részvételt fotókkal és jelenléti ívekkel. Látható, hogy a hivatal a vállaláshoz észszerűen, ellenőrizhetően kapcsolódó igazolási módokat vár el.

A címkép forrása: Shutterstock

Kérdése van? Elakadt?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Legyen naprakész a pályázati lehetőségekről!
Igénybe venné szolgáltatásunkat?