Így számoljunk el átalány költségeket!

Így számoljunk el átalány költségeket!

Via Credit
2023. július 25. 11:46
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 Vállalati kutatási, fejlesztési, és innovációs tevékenységek ösztönzése pályázatban vannak olyan költségtípusok, amiket csak százalékban meghatározott átalány költségként (flat rate) lehet betervezni és elszámolni. Ezeket a költségvetésben konzorciumi tagonként kell számítani. Nézzük, mi is a dolgunk az elszámolás során!

Vetítési alapja a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tagonként elfogadott személyi jellegű ráfordítás.A százalékban meghatározott átalány mértéke: pontosan 15%.

Tehát ha van 100.000.000 Ft személyi jellegű ráfordításunk, akkor az átalány mértéke 15.000.000 Ft.

Az átalányköltséget a benyújtott személyi jellegű ráfordítás 15 százalékának megfelelő költséggel tudjuk feltüntetni az elszámolásban. Ezeket a tételeket nem kell háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal) alátámasztani, és a piaci áraknak való megfelelést sem kell igazolni (szeretnénk megjegyezni, hogy mindenképpen érdemes eltenni az összeg lefedését igazoló számlákat a biztonság kedvéért).

A tevékenység keretében a következő kutatás-fejlesztést támogató résztevékenységek valósíthatók meg:

  • hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele - Felhívás 2. sz. mellékletében található informatikai eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista alapján
  • projekt előkészítés, projektmenedzsment,
  • kötelezően előírt nyilvánosság,
  • iparjogvédelmi oltalomszerzés,
  • rezsi
  • piacra vitel

Az átalánnyal érintett támogatás összeg a valós költség alapon elszámolt költségekhez tartozó támogatás összeggel együtt, egyazon megjelölt bankszámlára kerül folyósításra, viszont elképzelhető, hogy az átalánnyal kifizetett összegek nem fedezik a Kedvezményezett költségeit, vagy akár a költségeinél magasabb támogatás érkezik.

Ezek miatt célszerű, hogy az egyszerűsített elszámolás alapján érkező támogatási összeget is tartsuk elkülönítve a bankszámlán felhasználásig, illetve a projekt zárásáig.

A projektidőszak végére az egyszerűsített elszámolással elszámolt költségek, és az ugyanezen költségnemhez tartozó valós költségek kiegyenlíthetik egymást, de legalábbis csökkentik a két elszámolási mód alkalmazásából adódó eltéréseket. Ha a költségnem egyenlege meghaladja a támogatott mértéket, úgy a többletköltést más, pl. saját forrásból szükséges finanszírozni. Amennyiben a költségnem záró egyenleg értéke nem éri el az egyszerűsített elszámoláson alapuló támogatás összegét, úgy a költségsoron többlete keletkezik, maradványként a projekt teljes költségvetése tekintetében figyelembe vehető.

Amennyiben a projektidőszak végén a záró elszámolás elfogadását követően, a bankszámláján maradványa keletkezik, úgy ez a maradvány, forrásától függően részben, vagy egészében költségvetési maradványként értelmezhető. A költségvetési maradvány felhasználhatósága a Kedvezményezettnél az államháztartási általános szabályok szerint történhet.

További információért, tanácsadásért töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapunkat.

A címkép forrása: Shutterstock

Kérdése van? Elakadt?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Legyen naprakész a pályázati lehetőségekről!
Igénybe venné szolgáltatásunkat?