Hogyan igazoljam a támogatott projekt fizikai befejezését?

Hogyan igazoljam a támogatott projekt fizikai befejezését?

Via Credit
2023. július 27. 10:44
Sokan összekeverik a projekt fizikai befejezését a projekt pénzügyi befejezésével. Tegyük tisztába a két fogalmat!

A projekt fizikai befejezésének időpontjában még merülhet fel olyan számla, ami még nem lett kiegyenlítve. A projekt pénzügyi befejezésének azt tekintik, amikor a projekt fizikai befejezése már megtörtént, valamint a projekt megvalósítás során keletkezett bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek, felmerült számlák közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

A projekt fizikai befejezésének igazolása

A projekt fizikai befejezéséről a pályázati felhívásokban, valamint a Miniszterelnökség és az NKFIH által kiadott általános útmutatóban találhat információkat. Bejegyzésünkben a Miniszterelnökség által, a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz kapcsolódóan segítünk, hogy mi számít a projekt fizikai befejezésének és azt hogyan kell igazolni.

Mi is a projekt fizikai befejezése?

A projekt fizikai befejezése napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. A projektet akkor tekintik fizikailag befejezettnek, amikor a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban/ Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült.

Hogyan kell igazolni a projekt fizikai befejezését?

Természetesen az egyes projektek különböző tevékenységeket tartalmazhatnak, amelyek hatással lehetnek a fizikai befejezés időpontjára. Tevékenységenként az alábbi dátumokat tekintik a fizikai befejezés dátumának:

 • eszközbeszerzés: üzembe helyezés dátuma, illetve a számla kelte/teljesítése közül a későbbi dátum
  • Igazolása: üzembe helyezési jegyzőkönyv vagy számla
 • információs technológia-fejlesztés beszerzése (hardver): üzembe helyezés dátuma, illetve a számla kelte/teljesítése közül a későbbi dátum
  • Igazolása: üzembe helyezési jegyzőkönyv vagy számla
 • ingatlanfejlesztés és infrastrukturális beruházás:
  • engedély köteles építésnél használatbavételi engedélyben meghatározott időpont
   • Igazolása: jogerős használatbavételi engedély
  • nem építési engedély köteles beruházásnál: a műszaki átadás-átvétel lezárásának napja
   • Igazolás: műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
 • fotovoltaikus rendszer kialakítása esetében a hatályos hálózathasználati szerződés vagy módosítás kelte
  • Igazolás: hálózathasználati szerződés és/vagy módosítás
 • infrastrukturális beruházás esetében: a szükséges, jogerős szakhatósági engedélyben meghatározott időpont
  • Igazolás: jogerős engedélyek
 • tanácsadás: a megbízó által aláírt teljesítési igazolás napja
  • Igazolás: teljesítési igazolás
 • képzés: a képzés teljesítését igazoló dokumentum kiállításának napja
  • Igazolás: teljesítési igazolás
 • minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése: a tanúsítvány kiállításának, a minősítés megszerzésének vagy a nyilvántartásba vétel napja
  • Igazolás: tanúsítvány, nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum
 • információs technológia-fejlesztés beszerzése (szoftver): a teljesítést igazoló dokumentum kiállításának napja
  • Igazolás: teljesítési igazolás
 • honlapfejlesztés: a teljesítést igazoló dokumentum kiállításának napja
  • Igazolás: teljesítés igazolás
 • könyvvizsgálat esetén a teljesítés napja:
  • Igazolás: teljesítési igazolás
 • termék, szolgáltatás, vagy technológia fejlesztés esetén: a vonatkozó ismertető kiadvány megjelenésének napja
  • Igazolás: dátummal ellátott ismertető kiadvány
 • egyéb tevékenység: a tevékenység megvalósulásának napja
  • Igazolás: teljesítési igazolás

Az időbeliségéből adódóan a fizikai befejezést igazoló dokumentumot a záró elszámolás és záró beszámoló benyújtása során szükséges csatolni igazolásként ellenőrzésre a Közreműködő Szervezet részére.

További információért, tanácsadásért töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapunkat.

A címkép forrása: Shutterstock

Kérdése van? Elakadt?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Legyen naprakész a pályázati lehetőségekről!
Igénybe venné szolgáltatásunkat?