Hogyan feleljünk meg a fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségeinknek?

Hogyan feleljünk meg a fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségeinknek?

Via Credit
2023. augusztus 4. 10:48
A pályázati projektek életútját, függetlenül a finanszírozási forrástól, három részre bonthatjuk: pályázat elkészítése és benyújtása; pályázat megvalósítása; valamint a pályázat fenntartása. A pályázat tehát nem ér véget a projekt fizikai megvalósításával, a beszámolók jóváhagyásával, hiszen még a fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségeinket is teljesíteni kell, ami a pályázatnak legalább olyan fontos része, mint a megelőző kettő szakasz.

Először is tisztázzuk a legfontosabb, ide kapcsolódó fogalmakat!

Fenntartási időszak: A pályázat fizikai zárását követő időszak, ami cégméret szerint változhat. KKV esetében jellemzően 3 év, míg a nagyvállalatoknál, vagy konzorciumi formában megvalósított projektek esetében általában 5 év. A pontos szabályt mindig a pályázati felhívás tartalmazza.

Kötelező vállalás: A pályázati felhívásban meghatározott, a pályázat megvalósítását követően teljesítendő kötelezettségek, célértékek. A Közreműködő Szervezetek szigorúan ellenőrzik a célértékek teljesítését. Már a megvalósítás során érdemes felkészülni a teljesítésükre. Jellemző kötelező vállalás a K+F témájú konstrukciók kapcsán az üzleti hasznosíthatóság, vagyis a pályázat során kifejlesztett terméket/szolgáltatást értékesíteni kell meghatározott összegben független piaci szereplőknek.

Monitoring mutatók: A projekt kapcsán, a felhívás elvárásai szerint megadott, számszerűsíthető eredmények. Másképpen a kötelező vállalásokon felül megadott egyéb, kisebb fajsúlyú számszerűsíthető eredmény. Például a projektbe bevont kutató-fejlesztők, technikusok száma. A monitoring mutatók inkább tájékoztató jellegű indikátorok.

Milyen kötelezettségei vannak a pályázónak a fenntartási időszakban?

A kedvezményezett cég kötelezettsége, hogy a projektet, a megvalósítási helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt, ugyanezen a helyen fenntartja, illetve üzemelteti. Továbbá a pályázatban meghatározott vállalásokat teljesíti. A kötelező vállalások felhívásonként eltérőek lehetnek, a Támogatói Okiratban/Szerződésben ezeket mindig feltüntetik. Pár jellemző példa vállalásokra: üzleti hasznosíthatóság, árbevétel generálás a fejlesztés eredményének értékesítéséből; a pályázati eredmények széleskörű terjesztése publikációk, konferenciák útján (disszemináció), létszámtartás, K+F ráfordítás vállalás.

Néhány jellemző kérdés és válasz a fenntartás kapcsán:

  • Eladható-e, bérbeadható-e, hitellel megterhelhető-e a pályázat keretén belül beszerzett eszköz, ingatlan a fenntartási időszak alatt?
    • Van rá lehetőség, de ehhez a Támogató engedélye szükséges, és előzetesen egyeztetni kell a hatósággal.
  • Mit jelent a széleskörű terjesztés, a disszemináció?
    • Disszemináció: a projekt K+F eredményeinek széles körben történő terjesztése.
  • Milyen egyéb kötelezettségeink vannak ebben az időszakban?
    • A fenntartás alatt évente úgynevezett fenntartási jelentést kell benyújtanunk az elektronikus pályázati felületen. Ez jellemzően két részből áll: egyrészt adatot kell szolgáltatnunk (pl.: az aktuális foglalkoztatási létszámról férfi/nő megosztásban), másrészt igazolni kell a cég működését a megvalósítási hely szerinti önkormányzatok által kiállított iparűzési adó megfizetését igazoló dokumentumokkal.

Fontos tehát kiemelni, hogy a pályázat nem ér véget a projekt fizikai megvalósításával, a támogatási összeg elszámolásával, sokkal inkább egy nagyobb időtávban kell gondolkodni, beleértve a fenntartás időszakát. A kötelező vállalások nem teljesítése visszafizetési kötelezettséggel jár.

Mire figyeljünk a fenntartási időszakban?

Már a pályázat megvalósítása során érdemes ellenőrizni, hogy a támogatói dokumentumban milyen vállalásokat tettünk a pályázat benyújtásakor, hogy elég időnk legyen a felkészülésre. Érdemes idejében kiválasztani azokat a fórumokat, ahol a pályázat eredményeit terjeszteni fogjuk. Ne felejtsük el felvenni a kapcsolatot – ha korábban még nem tettük meg – a kiállítások szervezőivel, a szakmai lapok, honlapok szerkesztőségével. A cégen belül ki kell jelölni, hogy ki fogja teljesíteni az egyes elvárásokat (pl.: publikációk megírása, szervezőkkel való egyeztetés stb.)

Az egész folyamat kapcsán – csakúgy, mint a megvalósítási szakasz ideje alatt – rendszeresen egyeztessünk a pályázatot kezelő, projektmenedzser kollégával, illetve magával a pályázatot kezelő hivatallal.

További információért, tanácsadásért töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapunkat.

A címkép forrása: Shutterstock

Kérdése van? Elakadt?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Legyen naprakész a pályázati lehetőségekről!
Igénybe venné szolgáltatásunkat?