Pályázati dömping – várható forráskeretek a DIMOP Plusz és GINOP Plusz programokban

Pályázati dömping – várható forráskeretek a DIMOP Plusz és GINOP Plusz programokban

Papadimitropulosz Alex
2023. október 20. 11:30
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forint. Ebből a GINOP Plusz (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz) az uniós költségvetési időszak legnagyobb operatív programja. A támogatási keretösszege összesen 2294 milliárd forint, míg a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal számolhatunk.

DIMOP Plusz:

A DIMOP Plusz átfogóan célozza Magyarország digitális felkészültségének javítását és versenyképességének növelését. A program 4 prioritás mentén tervez fejlesztéseket:

  • az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás támogatása, amely hozzájárul a vállalkozások innovációs tevékenységének, digitális transzformációs folyamatának felgyorsításához, a közszolgáltatások digitalizációjának folytatásához (1. prioritás),
  • a zöld és hi-tech átállás, amely elősegíti a digitális megoldások elterjedését és az adatok felhasználásán keresztül a klímasemleges, körforgásos és reziliensebb gazdaságra való átállást (2. prioritás),
  • a fizikai hozzáférés lehetőségeinek bővítése, amely hozzájárul a kiváló és biztonságos összeköttetés kialakításához (3. prioritás),
  • az állampolgárok digitális kompetenciáinak fejlesztése, valamint a digitális oktatási ökoszisztéma fejlesztése, amely javítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférést (4. prioritás).

A Program keretében 2023 szeptemberében megjelent huszonöt felhívás összesen több, mint 286 milliárd forint támogatást nyújt digitalizációt érintő fejlesztésekhez, míg 2024-ben még további 17 felhívást várunk 276 milliárd forintos keretösszeggel. Ebből előreláthatólag az országos lefedettségű „DIMOP Plusz-1.1.2 - Dedikált K+F+I és piacra lépést támogató program a digitális gazdaság szereplőinek” felhívás lesz a slágerpályázat a vállalkozások részére a magas, 48 milliárd forintos keretével.

A DIMOP Plusz prioritásai és azok keretösszegei:

Prioritás Prioritás neve Teljes forráskeret ebből 2023 ebből 2024 2025-2027
1. Intelligensebb Magyarország 317,18 mrd Ft 109,47 mrd Ft 122 mrd Ft 85,71 mrd Ft
2. Hi-tech és zöld átállás 164,44 mrd Ft 33 mrd Ft 46,9 mrd Ft 84,54 mrd Ft
3. Magyarország csatlakoztatva 91,87 mrd Ft 6 mrd Ft 72,6 mrd Ft 13,27 mrd Ft
4. Digitális Készségek 190,24 mrd Ft 137,93 mrd Ft 34,8 mrd Ft 17,51 mrd Ft
Összesen   763,73 mrd Ft 286,4 mrd Ft 276,3 mrd Ft 201,03 mrd Ft

A DIMOP Pluszban még az idén 286 mrd Ft értékben várhatók kiírások, amikre jövő évben csatlakozik még 276 milliárdnyi összeg. Ebből jelentős részben kiemelt projektek kerülnek támogatásra, de leszenk jó lehetőségek a kkv-k számára is.

GINOP Plusz:

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz célja a hazai gazdaság versenyképességének növelése a kkv-szektor ellenálló képességének erősítésével, a kutatásfejlesztési és innovációs ökoszisztéma fejlesztésével, a hazai munkavállalók alkalmazkodóképességének javításával, valamint a minőségi munkaerő biztosításával.

A célok elérése érdekében a GINOP Plusz öt prioritást tartalmaz:

1. Prioritás: Vállalkozásfejlesztés

A prioritás a hazai KKV Stratégiával összhangban olyan fejlesztéseket támogat, amelyek a kkv-k ellenálló képességének és versenyképességének növelését szolgálják, segítik a kkv-k szervezeti és működésbeli megújulását, valamint a fenntartható működésre való átállásukat.

2. Prioritás: Kutatás, fejlesztés, innováció

Az induló- vagy korai fázisú mikro- és kisvállalkozások esetén kisléptékű innovációs projektek támogatása, melynek eleme az innovációs tevékenységének ösztönzése. Továbbá a kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok esetén cél a jelentős szellemi hozzáadott értékkel és újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, szolgáltatás előállításához nyújtott és a piacra vitelt segítő támogatás nyújtása.

3. Prioritás: Fenntartható munkaerőpiac

A foglalkoztatás bővítéséhez szükséges a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése, amit az álláskeresők és az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása és a termelékenység és a magasabb hozzáadott érték termelése érdekében a vállalatok által szervezett munkavállalói képzések szolgálnak.

4. Prioritás: Ifjúsági garancia

A fiatalok magasabb arányú foglalkoztatását elősegítő Ifjúsági Garancia Program közvetlenül a fiatalok elhelyezkedését célozza, hozzájárul a válság következményeinek enyhítéséhez, a fiatal korban megtapasztalt munkanélküliséggel összefüggő társadalmi kockázatok mérsékléséhez.

5. Prioritás: Felsőoktatás, szakképzés

A prioritás keretében a tudásközpontok létrehozása mellett sor kerül a szakképzés minőségének, eredményességének és munkaerőpiaci relevanciájának erősítésére az okleveles technikusi képzések körének bővítése, digitális tananyagok fejlesztése, digitális asszisztensek bevonása, mérés-értékelés és tudásbeszámítás, a pálya- és karriertanácsadás fejlesztése, a továbbképzési paletta bővítése, az akkreditált vizsgaközpontok és ágazati képzőközpontok létrehozása révén.

GINOP Plusz K+F+I:

Továbbra is népszerűek a K+F+I pályázatok, idén novemberben jelenik meg a GINOP Plusz-2.1.1-23 – „Stratégiai, együttműködésben megvalósuló vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” című pályázati felhívás, mely Magyarország egész területén 400 millió forinttól 1000 millió forintig nyújt támogatást a kkv és nagyvállalati szektornak. A meghirdetésre kerülő keret 106,88 milliárd forint.

A felsőoktatási intézményeknek, kutatóintézeteknek pedig a GINOP Plusz-2.2.1-23 – „Hazai Kutatási Infrastruktúrák komplex fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívás érkezik szintén novemberben 26 milliárd forintos keretösszeggel, mely során a hazai kutatási infrastruktúrák komplex fejlesztésén és bővítésén (laborfejlesztés, kutatási eszközpark bővítés) lesz a hangsúly.

Ezen kívül érdekes lehet a novemberre 13,13 milliárd forintos kerettel meghirdetésre kerülő GINOP Plusz-2.4.1-23 - „Az európai uniós Horizont Európa program keretében kiválónak minősített kutatás és innováció támogatása” című felhívás, mely keretén belül támogatást kaphatnak azon kkv-k és költségvetési szervek, akik az Európai Unió Horizont Európa kutatási és innovációs programja keretében nem nyertek támogatást, de kiválósági pecsét (Seal of Excellence) minősítéssel rendelkeznek.

A GINOP Plusz prioritásai és azok keretösszegei:

Prioritás Prioritás neve Teljes forráskeret eddig megjelent 2023-2024 2025-2027
1. Vállalkozásfejlesztés 888,3 mrd Ft 337,75 mrd Ft 130 mrd Ft 415,55 mrd Ft
2. Kutatás, fejlesztés, innováció 767,3 mrd Ft 54,12 mrd Ft 316,4 mrd Ft 396,78 mrd Ft
3. Fenntartható munkaerőpiac 264,5 mrd Ft 70 mrd Ft 7,9 mrd Ft 186,6 mrd Ft
4. Ifjúsági garancia 196,9 mrd Ft 102,02 mrd Ft - 94,88 mrd Ft
5. Felsőoktatás, szakképzés 177,1 mrd Ft 15,08 mrd Ft 52,3 mrd Ft 109,72 mrd Ft
Összesen   2294,1 mrd Ft 578,97 mrd Ft 506,6 mrd Ft 1208,53 mrd Ft

A GINOP Pluszban a következő egy év során jelentős pályázati megjelenések várhatók, amik között lesznek KKV beruházási és K+F pályázatok is. A kiírásra kerülő keretösszeg eléri az 500 milliárd forintot, amiknek jelentős része a vállalkozásokhoz fog kerülni. A beruházások tervezésénél most újból lehet támogatásokkal kalkulálni. Sőt, nem lehet hátra dőlni, mert a soron következő években is jelentős összegek lesznek elérhetők, a GINOP Plusz látszólag folyamatos pályázási lehetőséget fog adni.

A címkép forrása: Shutterstock

Kérdése van? Elakadt?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Legyen naprakész a pályázati lehetőségekről!
Igénybe venné szolgáltatásunkat?