Új szabályok a megvalósítás alatt lévő GINOP Plusz K+F pályázatokban

Új szabályok a megvalósítás alatt lévő GINOP Plusz K+F pályázatokban

Via Credit
2023. december 1. 14:42
Módosult a „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” című (GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú) felhívás.

A korábbi szabályozás a különböző típusú támogatást igénylőknél esélyegyenlőségi terv, vagy nyilatkozat meglétét, illetve esélyegyenlőségi szakértő alkalmazását tette kötelezővé. Sok kérdés merült fel, most pontosították az elvárásokat.

A módosítás az esélyegyenlőség érvényesítésével kapcsolatos kötelezettségeket és jogszabályváltozásból eredő módosításokat érinti, mint például:

1.1 Esélyegyenlőségi terv alkalmazása esetén az esélyegyenlőségi terv meglétét és a terv alapján megtett intézkedéseket a záró kifizetési igénylés mellékleteként szükséges benyújtani és igazolni. A terv elkészítéséhez a https://www.jogpontok.hu/ oldalon található mintadokumentum is használható. Az esélyegyenlőségi terv részeként meg kell határozni, hogy az meddig érvényes, és mikortól kell új tervet kidolgozni. Az érintett szervezet működésének egészére kell vonatkoznia, és nem a projektszervezetre vagy a projektre magára.

Fontos változás, hogy igazolni kell a terv alapján megtett intézkedéseket. Tehát nem elég leírni, a tettek mezejére kell lépni.

1.2 A nyilatkozatnak ki kell terjednie arra, hogy a projekt kedvezményezettje a projekt végrehajtása során az esélyegyenlőséget, a nők és férfiak közti egyenlőséget, valamint a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazza, valamint arra, hogy projektek végrehajtása során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat – hozzáférhetőséget biztosítja pl. akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával.

1.3 Az esélyegyenlőségi szakértőnek felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves, az esélyegyenlőség területén szerzett szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Elsődleges feladata az esélyegyenlőségi terv elkészítése, illetve a szervezeten belüli esélyegyenlőség érvényesítéséhez szükséges szervezeti eljárások kidolgozása, képzések szervezése, a megtett esélyegyenlőségi erőfeszítések értékelése. A feladatairól és azok eredményeiről a záró elszámolás során egy külön nyilatkozatban szükséges beszámolni. Az esélyegyenlőség szakértőt a projekt megvalósítási időszakában kell alkalmazni megbízási- vagy munkaszerződés keretében, melyet a záró elszámolás során kell benyújtani. Az esélyegyenlőségi területen kompetens szervezettel való együttműködésnek a projekt megvalósítási időszakában kell megvalósulnia. Az együttműködést megbízási szerződéssel szükséges alátámasztani a záró elszámolás benyújtásakor.

Az elvárások teljesítését igazoló dokumentumokat a záró beszámoló részeként kell benyújtani. A kedvezményezetteknek tehát számolnia kell az új szabályozás szerint a munkaerőfelvétellel és a vele járó költségekkel. Ugyanakkor a szakértő közreműködésével lehetőség nyílik a szervezeti fejlődésre, megújulásra. Az együttműködés elvárásait tisztázták a módosítással.

2.1 Ha kincstári fizetési számlával rendelkezik a kedvezményezett, és előlegigényét 2023. szeptember 6-a előtt nyújtotta be, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem nyújt be kérelmet időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

2.2 Ha kincstári fizetési számlával rendelkezik a kedvezményezett, és előlegigényét 2023. szeptember 6-át követően nyújtotta be, a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező támogatástartalmú időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

2.3 Ha kincstári fizetési számlával nem rendelkezik a kedvezményezett, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű kérelmet időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

Tehát könnyítették az első kifizetési igénylés benyújtásának feltételeit. Fontos az előlegigény benyújtásának időpontja. Természetesen a könnyített elvárást is teljesíteni kell, ha nem akar a kedvezményezett kamatokkal növelt nagy összeget visszafizetni szabálytalanság miatt.

További információért, tanácsadásért töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapunkat.

A címkép forrása: Shutterstock

Kérdése van? Elakadt?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Legyen naprakész a pályázati lehetőségekről!
Igénybe venné szolgáltatásunkat?