Pánikra semmi ok! Erre figyeljünk szabálytalansági eljárás során

Pánikra semmi ok! Erre figyeljünk szabálytalansági eljárás során

Via Credit
2023. május 9. 16:07
Amennyiben a projektünk helyszíni ellenőrzése alkalmával az ellenőrök szabálytalanság elkövetésére utaló tényt, körülményt tárnak fel, azt minden esetben komolyan kell venni, mert könnyen kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy szabálytalansági gyanú merül fel, amit a szabálytalansági eljárás megindítása követ.

A hazai és európai uniós támogatások szabályoknak megfelelő felhasználását helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja az irányító hatóság. Erről bővebben itt írtunk. Mire számíthatunk, ha szabálytalansági eljárás indul? Hogyan befolyásolja a projektünket ez az eljárás? Mit nevezünk pályázati szempontból szabálytalanságnak?

Szabálytalanság

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelet 2. cikk 31. pontjában foglaltak szerint szabálytalanságnak minősül az alkalmazandó jognak a gazdasági szereplő cselekményéből, vagy mulasztásából adódó bármilyen megsértése, ami az Unió költségvetését a költségvetésre rótt kiadás formájában sérti, vagy sértheti.

A szabálytalanság fogalma a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet alapján, - az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 31. pontjában ekként meghatározottak, továbbá nemzeti jogszabály vagy támogatási szerződés, pénzügyi eszköz esetén végső kedvezményezett-tel vagy a pénzügyi közvetítővel kötött szerződés alapján a kedvezményezettet vagy a végső kedvezményezettet terhelő kötelezettségek megsértése, amely alapján Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek.

A szabálytalansági gyanú és az eljárás menete

A helyszíni ellenőrzéskor az ellenőrök jegyzőkönyvben rögzítik az adott projekt megvalósításával kapcsolatos hiányosságokat, valamint a hiánypótlás teljesítésére előírt határidőt.

Abban az esetben, ha a hiánypótlási eljárásban megnevezett hibákat nem sikerül a megadott határidőre kijavítani, vagy az ellenőrzés során egyéb jogsértésre derül fény, vagy felmerül ezzel kapcsolatban a gyanú, akkor az ellenőrök a szabálytalansági eljárásokért felelős személynek továbbítják a megállapításokat.

Az irányító hatóság köteles úgynevezett szabálytalanságkezelési rendszert működtetni. Az intézményrendszer munkatársai kivizsgálják az esetet. Ha a vizsgálatban résztvevők úgy ítélik meg, hogy a döntéshez további szakhatóságok (pl. NAV, bíróság stb.) bevonása is szükséges, abban az esetben dönthetnek a vizsgálat felfüggesztéséről. Ekkor az érintett hatóságok által meghozott határozatot is figyelembe veszik az intézkedés során.

A szabálytalansági gyanúról a döntést a Közreműködő Szervezet illetékes vezetője hozza meg, majd értesítik a kedvezményezettet a szabálytalansági eljárás megindításáról vagy az arra irányuló javaslat elutasításáról. Az irányító hatóság a szabálytalansági eljárási jegyzőkönyv alapján, de eljárás mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot és rendelhet el jogkövetkezményt, ha:

 • a szabálytalansággal érintett összeg nem haladja meg a százezer forintot,
 • a kedvezményezett ellen adósságrendezési, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás indult,
 • a kedvezményezett elismeri a szabálytalanságot,
 • a szabálytalanság még azelőtt derült ki, hogy a kedvezményezett részére kifizetés történt volna,
 • az audit hatóság vagy más ellenőrző szervezet által tett szabálytalansági gyanúbejelentés megállapításait elfogadja,
 • a kedvezményezett nem teljesíti a biztosíték meghosszabbítására vagy cseréjére vonatkozó kötelezettségét,
 • rendszerszintű szabálytalanság történt, vagy
 • a jogkövetkezményt uniós jogszabály határozza meg.

A szabálytalansági eljárás megindításáról szóló tájékoztatásnak tartalmaznia kell a szabálytalansági gyanú ismertetését és határidőt (7 nap) arra vonatkozóan, amelyen belül a kedvezményezett észrevételt tehet, és az azokat alátámasztó dokumentumokat az irányító hatóság részére megküldheti. Az észrevételt kellő alapossággal szükséges összeállítani, hiszen az észrevételnek helyt adhatnak. Az észrevételben egyértelműen hivatkozni kell a megsértett rendelkezést, szabályt.

A szabálytalansági döntés

Amennyiben beigazolódik a szabálytalanság ténye, akkor azt valamilyen intézkedéssel kezelni szükséges. Általában arra szoktak törekedni ez utóbbival, hogy lehetőség szerint a szabálytalanság előtti jogszerű állapotot „helyreállítsák”.

Leggyakoribb intézkedések során az irányító hatóság:

 • a projekt elszámolható költségeit és a támogatást arányosan csökkentheti, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezheti a kedvezményezettet,
 • a támogatási szerződéstől elállhat,
 • javaslatot tehet a kedvezményezettnek az e rendelet hatálya alá tartozó támogatások igénybevételéből határozott időre, de legfeljebb öt évre történő kizárására,
 • uniós jogi aktusban meghatározott egyéb jogkövetkezményt alkalmazhat.

Az eljárás teljes időtartama alatt pénzügyi felfüggesztésben részesül a projekt, vagyis felfüggesztik az eljárásrendi határidőket, és minden pályázattal kapcsolatos kifizetést felfüggesztenek.

Az intézkedés végrehajtása

A szabálytalansági eljárás során meghozott döntésről a Kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatják. A Kedvezményezett a döntés ellen egy alkalommal, élhet jogorvoslattal. Az intézkedésekkel kapcsolatos határidőket szigorúan be kell tartani! Amennyiben visszafizetési kötelezettséggel járó intézkedés történt, akkor lehetőség van részletfizetési lehetőséget kérelmezni. A kérelmet az irányító hatóság méltányolni szokta, amennyiben korrekt és vállalható részletfizetési ütemezést javasol a Kedvezményezett.

Mire figyeljünk?

Tapasztalatunk szerint a pénzügyi elszámolás során leggyakrabban a beszerzések és közbeszerzések lefolytatása során feltárt hiányosságok, elkövetett jogsértések okán indul szabálytalansági eljárás. Érdemes a beszerzésekkel kapcsolatos átláthatóságra, és a precíz dokumentációra fokozott figyelmet fordítani! Az utóbbi időben több szabálytalansági eljárás indult meg a 2014-2020-as programozási időszak 2-es prioritási tengelyét illetően, a kutatás-fejlesztés témájú konstrukciók kapcsán. A problémát a nem megfelelő munkavállalói végzettségek, illetve a korlát feletti béremelkedések okozták.

Szabálytalansági gyanúra okot adó, gyakori hiba szokott lenni a kötelező vállalások nem teljesítése, illetve a vállalt célértékek nem megfelelő alátámasztása.

Ha a projektünk megvalósítása során bizonytalanok vagyunk a jogszabályokkal vagy a pályázati követelményekkel kapcsolatban, esetleg szabálytalansági eljárásban vagyunk érintettek, akkor javasljuk, hogy kérjünk szakértői segítséget!

További információért, tanácsadásért töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapunkat.

A címkép forrása: Shutterstock

Kérdése van? Elakadt?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Legyen naprakész a pályázati lehetőségekről!
Igénybe venné szolgáltatásunkat?