Home office versus távmunka: vigyázat! Nem azonos a két fogalom

Home office versus távmunka: vigyázat! Nem azonos a két fogalom

Via Credit
2023. június 16. 12:02
A kutatás-fejlesztési tevékenységet támogató pályázatok nagy része lehetőséget ad személyi jellegű költségeinek elszámolására. Jogosan merül fel kérdésként, vajon elszámolható-e a költség akkor, ha a munkavállaló nem a vállalkozás telephelyén/fióktelepén látja el a munkáját, hanem távmunkában?

A válasz nem általánosítható, mindig az adott pályázat Felhívásában vagy Elszámolási útmutatójában foglaltaktól függ. Mind az uniós, mind a hazai finanszírozású pályázatok között is található olyan, amely lehetővé teszi a távmunka elszámolását. Ilyen például a GINOP_PLUSZ-2.1.1-21 (Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése), a 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV vagy a 2020-1.1.2-PIACI KFI (Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása) pályázat.

A COVID-19 járvány következtében lett elterjedt gyakorlat az otthoni munkavégzés (home office). A hétköznapokban a home office és a távmunka fogalmak gyakran összemosódnak, ugyanakkor munkajogi szempontból nem azonosak, és a pályázatok sem tekintik e két munkavégzési módot egyenértékűnek.

Míg a távmunkát a Munka törvénykönyve (Mt.) 196. §-a szabályozza, addig a magyar tételes jog a home office-t a mai napig nem.

Mit tekint a jog távmunkának?

A távmunkavégzés olyan munkavégzési mód, amelyben a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi.

Fontos, hogy a távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatási módot a munkaszerződésnek is tartalmaznia kell. Ennek hiányában a munkavégzés nem tekinthető távmunkának. Másik fontos alapvető feltétele a távmunkának a rendszeresség, azaz a rendszeresen távolról történő munkavégzés.

A fentiek alapján megállapítható, hogy amennyiben a munkáltató csak alkalmi jelleggel járul hozzá a munkavállaló otthoni munkavégzéséhez, és a munkaszerződésében sem szerepel távmunkáról szóló megállapodás, akkor az nem minősül távmunkának, csak home office-nak. Utóbbi viszont - a szabályozás hiányából adódóan is - nem elszámolható a legtöbb pályázat keretében.

További információért, tanácsadásért töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapunkat.

A címkép forrása: Shutterstock

Kérdése van? Elakadt?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Legyen naprakész a pályázati lehetőségekről!
Igénybe venné szolgáltatásunkat?