A 2014-2020-as programozási időszak operatív programjainak zárása

A 2014-2020-as programozási időszak operatív programjainak zárása

Via Credit
2023. október 13. 15:51
A pályázati projektek 3 főbb szakaszra bonthatók: előkészítés, megvalósítás és fenntartás. A megvalósítási szakasz a projekt fizikai és pénzügyi befejezésével ér véget. Jelen bejegyzésünkben ezeket a folyamatokat vesszük részletesebb vizsgálat alá.

A kedvezményezettek projektjeik zárásával kapcsolatos feladatai és kötelezettségei a vonatkozó jogszabályokban és a támogatási szerződésben/támogatói okiratban rögzítettek.

Mikor tekinthető egy projekt lezártnak?

Egy projekt lezárását több oldalról is meg lehet vizsgálni. A pályázatok esetében beszélhetünk a projekt fizikai- és pénzügyi befejezéséről, valamint az irányító hatóság általi befejezésről is.

Melyek az alapvető különbségek?

Projekt fizikai befejezése:

A projekt fizikai befejezése, amikor a projekt keretében támogatott tevékenységeket a felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint elvégezték.

Projekt pénzügyi befejezése:

A projektet pénzügyi szempontból akkor tekintjük befejezettnek, ha a projekt fizikai befejezése már megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése is megtörtént. A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítésének dátuma.

Projektmegvalósítás irányító hatóság általi befejezése:

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló záró beszámoló és záró kifizetési igénylés jóváhagyása, valamint a támogatás kifizetése az irányító hatóság által megtörtént.

Mikori teljesítési dátumú számlákat lehet elszámolni?

Magyarország azokat a költségeket számolhatja el az Európai Unió felé, amelyeket a kedvezményezettek – vagy szállítói finanszírozás esetén az irányító hatóság - 2023. december 31-ig kifizettek. Tehát a kedvezményezett számláján a banki terhelésnek 2023. december 31-ig meg kell jelennie, a szállító számlájára azonban nem kell megérkeznie az utalásnak 2023. december 31-ig. Azok a bérek és járulékok, amelyek 2023. decemberében merülnek fel, és kifizetésükre 2024-ben kerül sor, már nem elszámolhatóak. Azok az éves, negyedéves, havi áfa fizetési kötelezettségek, amelyek 2023-ban merülnek fel, de kifizetésükre 2024-ben kerül sor, már nem elszámolhatóak.

Meddig kell benyújtani a záró elszámolásokat?

Amennyiben a támogatási szerződés vagy a támogatói okirat nem határoz meg korábbi dátumot, a záró kifizetési igénylést az alábbi táblázat szerint kell benyújtani:

Kedvezményezetti csoport Benyújtandó dokumentum Határidő
Kizárólag szállítói finanszírozást alkalmazók Záró kifizetési igénylés 2023. okt. 31.

Minden kedvezményezett, kivéve

- a 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezettek

- éves áfa bevalló kedvezményezettek

Záró kifizetési igénylés 2024. jan. 15.
100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezett Kifizetendő támogatással rendelkező bizonylatot/bizonylatokat tartalmazó záró kifizetési igénylés 2024. jan. 31.
Éves áfa bevalló kedvezményezettek Záró kifizetési igénylés 2024. febr. 28.

 

Előleggel való elszámolás

Legkésőbb a záró kifizetési igénylés benyújtásakor szükséges benyújtani az összes olyan bizonylatot, amivel a korábban folyósított előlegek teljes mértékben elszámolásra kerülnek. Ha a folyósított előleg elszámolása nem történik meg maradéktalanul, az elszámolatlan előleget vissza kell fizetni az irányító hatóság számlájára.

Ellenőrzéstűrési kötelezettség

A projekttel kapcsolatban az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés lefolytatását írhatja elő. Ennek alkalmával a hatóság munkatársai személyesen keresik fel a pályázót, és a pályázatban elszámolt tételek dokumentációját vizsgálják meg. A helyszíni ellenőrzést mindig előzetes egyeztetés előzi meg, melynek során a pályázó megkapja az érintett iratok listáját, valamint sor kerül az időpont véglegesítésére is. A kapcsolatfelvételtől számítva jellemzően 1-2 héten belül szokott sor kerülni az ellenőrzésre.

Dokumentumok megőrzése és rendelkezésre állásának biztosítása

A pályázónak a projekttel kapcsolatos teljes dokumentációt legalább 2027. dec. 31-ig meg kell őriznie, és a hivatal esetleges kérésére rendelkezésre kell bocsátania.

További információért, tanácsadásért töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapunkat.

Kérdése van? Elakadt?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Legyen naprakész a pályázati lehetőségekről!
Igénybe venné szolgáltatásunkat?