A semmiből jelent meg az NKFIH K+F pályázata

A semmiből jelent meg az NKFIH K+F pályázata

Via Credit
2024. május 31. 14:35
Május 28-án meghirdetésre került az 50 milliárd forint keretösszegű KKV Fókuszterületi Innovációs Program.

A korábbi évek sikeres pályázata idén is meghirdetésre került, a pályázók 300-800 millió forint támogatást igényelhetnek. A fókuszerületek maradtak, két alpogramban lehet pályázatot benyújtani.

Kis-, közép- és nagyvállalkozásokat várnak, az alábbi feltételekkel:

 • statisztikai létszám a legutolsó lezárt üzleti évben minimum 12 fő volt;
 • a támogatást igénylő vállalkozásnak vagy konzorciumvezetőnek a nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző, utolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 300 millió Ft;
 • NAV 0-ás igazolással rendelkeznek a pályázat beadása napján;
 • nem pályázhat, aki a GINOP PLUSZ-2.1.1-21, 2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ, hazai gazdaság és környezet zöld átmenetének támogatása fókuszterület esetén 2020-3.1.1-ZFR-VHF-2020, 2020-3.1.2-ZFR-KVG, 2020-3.1.3-ZFR-TEFH, 2020-3.1.4-ZFR-EKM, 2021-2.1.1-EK, 2021-2.1.2-HŐ pályázati felhívás keretében támogatásban részesült;
 • a vállalkozás által az elmúlt 3 lezárt üzleti évben jóváhagyott osztalékok összege nem haladhatja meg az ugyanezen 3 üzleti évben elért adózott eredmények, valamint az ezen 3 évet megelőző utolsó üzleti év eredménytartaléka összegének 50%-át;
 • kiindulási szint legalább TRL4, amelyről a megvalósítási szakasz végéig el kell jutni TRL7-ig, majd a projekt fizikai befejezését követő 24 hónap alatt TRL9-es szintig.

Fókuszterületek:

 • Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása
 • A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása
 • A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása
 • Egyéb támogatható tevékenységek

„A” alprogram esetén:

 • kis- és középvállalkozások akár önállóan, illetve kis-, közép- és nagyvállalkozások konzorciumban nyújthatnak be támogatási kérelmet;
 • kizárólag „A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása” pont szerinti fókuszterületre lehet kérelmet benyújtani;
 • a konzorcium maximum 3 tagú lehet, a tagjai nem lehetnek kapcsolt vállalkozások.


„B” alprogram esetén:

 • kis-, közép- és nagyvállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek nyújthatnak be konzorciumban támogatási kérelmet;
 • minden fókusz- és egyéb területre lehet kérelmet benyújtani;
 • konzorciumi tag kis-, közép- és nagyvállalat lehet;
 • a támogatás legalább 60%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie;
 • a konzorcium maximum 3 tagú lehet, a tagjai nem lehetnek kapcsolt vállalkozások.

A keretösszeg 50 milliárd Ft („A” alprogram esetén 7,5 milliárd forint, „B” alprogram esetén 42,5 milliárd forint), pályázni országosan lehet.

Konzorciumban pályázhat:

Konzorcium vezetőként kis, közép- és nagyvállalkozások.

Konzorciumi tagként kis- és középvállalkozások, nagyvállalkozások, valamint „B” alprogram esetén felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek.

Konzorcium esetén a támogatás legalább 60%-át a profitorientált cégnek kell igényelnie.

A vállalkozás nettó árbevételének két és félszeresét nem haladhatja meg az igényelt támogatás.

Most is a szokásos költségekre lehet támogatást igényelni, melyek az alábbiak:

 • Bérköltség
 • Bérjárulék
 • Eszközbeszerzés
 • Immateriális javak
 • Szolgáltatások
 • Anyagköltség
 • Átálány költségek (pl. rezsi)
Cégmérek alkalmazott (ipari) kutatás kísérleti fejlesztés
kisvállalkozás 80% 60%
középvállakozás 75% 50%
nagyvállalkozás 65% 40%

 

Mik a kötelező vállalások?

Mivel az NKFIH megköveteli a magasabb minőségű projekteket, ezért kötelező vállalásokat is elvárnak a pályázókkal szemben, amik az alábbiak:

 • Árbevétel vállalása: KFI tevékenység eredményéből származó árbevétel eléri a támogatási összeg legalább 30%-át
 • TRL szint vállalás: Projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás a megvalósítási idő végére eléri minimum a TRL 7-es szintet, a projekt fizikai befejezését követő maximum 24 hónap alatt pedig a TRL 9-es szintet
 • Oltalom vállalása: Szabadalmi előírások szerinti vállalás teljesítése.

További információért, tanácsadásért töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapunkat.

A címkép forrása: Shutterstock

Kérdése van? Elakadt?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Legyen naprakész a pályázati lehetőségekről!
Igénybe venné szolgáltatásunkat?