Végre egy mikro- és kisvállalkozásokat célzó pályázat

Végre egy mikro- és kisvállalkozásokat célzó pályázat

Via Credit
2024. május 22. 10:20
Elindult a KKV-k innovációs képességeinek támogatását célzó GINOP Plusz 2.1.3-24 pályázat társadalmi egyeztetése, az észrevételeket és a javaslatokat május 26-ig várják.

A felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások, különösen az innovációt eddig nem végző vállalatok tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával. A projekt keretében üzleti folyamat innovációnak kell megvalósulnia, azaz egy olyan új vagy továbbfejlesztett üzleti folyamat fejlesztése a cél, amely jelentősen különbözik a vállalkozás korábbi üzleti folyamataitól, és amelyet a projekt fizikai befejezését követően bevezet, alkalmaz és fenntart.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 2024-ben meghirdetett szakaszra 40 milliárd forint, a 2025-ben meghirdetett szakaszra 35 milliárd forint (a teljes keretösszegből fejlett régióban 15 milliárd forint, a kevésbé fejlett régióban 60 milliárd forint kerül allokálásra). Területi korlátozás nincs, akár Budapestről is lehet pályázni.

Támogatási kérelmet mikro- és kisvállalkozások nyújthatnak be, két szakaszban:

 • 2024. szeptember 3. és szeptember 30. között; illetve
 • 2025. március 2. és április 22. között.

Egy pályázó minimum 20 millió, maximum 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphat, a támogatott kérelmek száma így 1500 és 3750 közé fog esni.

Pályázók, támogatást igénylők köre

Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező kettős könyvitelt vezető mikro-, és kisvállalkozások (közép és nagyvállalkozások nem pályázhatnak):

 • Legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel és közzétett beszámolóval rendelkeznek
 • Az utolsó lezárt teljes üzleti éves átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 3 fő
 • A projekt összköltsége nem lehet magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti árbevétele 50%-nál
 • A támogatást igénylő által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél.

Támogatható tevékenységek

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

 • Termelési és/vagy gyártási folyamat innovációs tevékenységek
 • Marketing és/vagy értékesítési innovációs tevékenységek
 • Logisztikai innovációs tevékenységek
 • Szervezeti innovációs (adminisztratív és menedzsment fejlesztés) tevékenységek, amennyiben a támogatást igénylő éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 20 fő volt

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Üzleti folyamat innovációhoz kapcsolódó beruházás
 • Projektelőkészítési tevékenység (innovációs tanácsadás igénybevétele a projekt előkészítéséhez);
 • Innovációs projektet támogató tevékenységek (projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt nyilvánosság, rezsi)

Csekély összegű támogatás esetén az intenzitás legfeljebb 70%, míg az eljárási és szervezési innováció támogatása esetén legfeljebb 50% lehet.

Elszámolható költségek

 • Projektelőkészítés költségei – egyéb szakértői tanácsadás vagy megbízás
 • Szakmai megvalósítás költségei – személyi jellegű ráfordítás (bér, járulékok, cafeteria)
 • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei - innovációs tanácsadás
 • Beruházási költségek – eszközberuházás, immateriális javak
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj (felhőszolgáltatás)
 • Átalányköltség – hardver és szoftverbeszerzés, projektmenedzsment, rezsi költség

A projekt keretében foglalkoztatott munkavállaló esetében legfeljebb 900.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.

Projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam maximum 18 hónap.

További információért, tanácsadásért töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapunkat.

A címkép forrása: Shutterstock

Kérdése van? Elakadt?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Legyen naprakész a pályázati lehetőségekről!
Igénybe venné szolgáltatásunkat?